Bortskaffelse af lysstofrør

Et intakt lysstofrør eller en energibesparende lampe udgør ingen sundhedsrisiko overhovedet. Situationen er dog en anden, hvis et rør går i stykker. Alle sparepærer eller lysstofrør indeholder små mængder kviksølv, som ikke er uskadelige, hvis de spredes i luften.

Du bør derfor overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer disse lyskilder:

Håndter sparepærer forsigtigt, og undgå hårdhændet behandling, når du udskifter dem.

Hvis glasset i et rør går i stykker, skal du straks trække stikket ud.

Åbn straks vinduerne, og sørg for tilstrækkelig ventilation. Mennesker og kæledyr bør forlade rummet i 30 minutter.

Brug så vidt muligt ikke en støvsuger (spreder kviksølvet rundt i rummet). Men hvis det er uundgåeligt, så udskift støvposen og filteret straks efter rengøringen. Prøv ikke at bruge en støvsuger.

Fjern forsigtigt glasruderne med et stykke køkkenrulle (brug handsker!) for at undgå skader!

Små glassplinter kan fjernes med klæbende tape.

Saml alle stykker i en lufttæt beholder.

Aflever glasskårene til et affaldsselskab eller til kommunen. Bortskaf altid alle lysstofrør eller sparepærer eller dele heraf korrekt på din lokale genbrugsstation eller et andet affaldsselskab.

Du kan få adresserne hos din kommune. Du kan naturligvis også aflevere delene til bortskaffelse hos zalias GmbH.

Når du køber en luplampe med LED, yder du et værdifuldt bidrag til miljøbeskyttelsen! Det er derfor, vi nu kun tilbyder luplamper med LED.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.