Elektrisk og elektronisk udstyr - Information til private husholdninger

Loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) indeholder en lang række krav til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste af dem er opsummeret her.

1 Separat indsamling af affaldsudstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr, der er blevet til affald, kaldes gammelt udstyr. Ejere af WEEE skal bortskaffe det separat fra usorteret kommunalt affald. WEEE hører især ikke hjemme i husholdningsaffaldet, men i særlige indsamlings- og returneringssystemer. 2.

2 Batterier, genopladelige batterier og lamper

Ejere af WEEE skal som hovedregel adskille brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er indeholdt i WEEE, samt lamper, der kan fjernes fra WEEE uden at beskadige det, fra WEEE'et, inden de afleverer det på et indsamlingssted. Dette gælder ikke, hvis WEEE forberedes med henblik på genbrug med deltagelse af en offentlig affaldshåndteringsmyndighed.

3 Muligheder for returnering af WEEE

Ejere af WEEE fra private husholdninger kan aflevere det gratis på de offentlige affaldsmyndigheders indsamlingssteder eller på de tilbagetagningssteder, som producenterne eller distributørerne har oprettet i overensstemmelse med ElektroG. Du kan finde oplysninger om et tilbagetagelsessted i dit område på: www.take-e-back.de
Butikker med et salgsareal på mindst 400 m² for elektrisk og elektronisk udstyr og fødevarebutikker med et samlet salgsareal på mindst 800 m², der flere gange om året eller permanent tilbyder elektrisk og elektronisk udstyr og gør det tilgængeligt på markedet, er forpligtet til at tage det tilbage. Dette gælder også for distribution ved hjælp af fjernkommunikation, hvis lager- og ekspeditionsarealerne for EEE er på mindst 400 m² eller de samlede lager- og ekspeditionsarealer er på mindst 800 m². Fjernsælgere, der er forpligtede til at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage, skal i princippet sikre tilbagetagelsen ved at stille passende tilbageleveringsfaciliteter til rådighed i en rimelig afstand fra den pågældende slutbruger.
Der er mulighed for at returnere et gammelt apparat gratis for distributører, som er forpligtet til at tage det tilbage, bl.a. hvis et nyt apparat af samme type, som i det væsentlige opfylder de samme funktioner, leveres til en slutbruger. Hvis et nyt apparat leveres til en privat husstand, kan det tilsvarende WEEE også afleveres der til gratis indsamling; dette gælder i tilfælde af fjernkommunikation for apparater i kategori 1, 2 eller 4 i henhold til § 2, stk. 1, ElektroG, dvs. "varmeoverførere", "skærmudstyr" eller "store apparater" (sidstnævnte med mindst én udvendig dimension på over 50 cm). Slutbrugerne spørges om en tilsvarende hensigt om at vende tilbage, når de indgår en købsaftale. Desuden er der mulighed for gratis returnering på forhandlerens afhentningssteder, uafhængigt af køb af et nyt apparat, af gamle apparater, som ikke er større end 25 cm i nogen af de ydre dimensioner, dog højst tre gamle apparater pr. type apparat.

4. meddelelse om databeskyttelse

Gamle apparater indeholder ofte følsomme personlige data. Dette gælder især for informations- og telekommunikationsteknologi som f.eks. computere og smartphones. I din egen interesse skal du være opmærksom på, at hver enkelt slutbruger er ansvarlig for at slette dataene på de udtjente enheder, der skal bortskaffes.

5 Betydningen af symbolet "overstreget skraldespand

Symbolet for en overstreget skraldespand på hjul, der regelmæssigt vises på elektrisk og elektronisk udstyr

Mülltonne

symbolet på elektrisk og elektronisk udstyr angiver, at det pågældende udstyr skal indsamles særskilt fra usorteret husholdningsaffald, når dets levetid er udløbet.

6 Bemærkninger om affaldsforebyggelse

I henhold til bestemmelserne i direktiv 2008/98/EU om affald og dets gennemførelse i EU-medlemsstaternes lovgivning har affaldsforebyggelsesforanstaltninger generelt forrang frem for affaldshåndteringsforanstaltninger. For elektrisk og elektronisk udstyr omfatter affaldsforebyggelsesforanstaltningerne navnlig forlængelse af levetiden for defekt udstyr ved at reparere det og bortskaffelse af brugt udstyr i funktionsdygtigt stand i stedet for at sende det til bortskaffelse. Yderligere oplysninger kan findes i det føderale program for affaldsforebyggelse med deltagelse af delstaterne:

https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/